Kênh tài nguyên

Những quan niệm sai lầm của cha mẹ khi hướng nghiệp cho con!
Những quan niệm sai lầm của cha mẹ khi hướng nghiệp cho con!

Vì thương con, cha mẹ đã dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng cha mẹ có biết, những điều đó có thật sự phù hợp với con? Hãy cùng JOBEX tìm hiểu những …

Tối ưu hóa Hướng nghiệp trải nghiệm cùng JOBEX
Tối ưu hóa Hướng nghiệp trải nghiệm cùng JOBEX

Giáo dục Hướng nghiệp và những điều cha mẹ chưa biết? Làm cha mẹ, hãy cho con những điều phù hợp nhất!

Cách lồng ghép “trải nghiệm” vào “hướng nghiệp”
Cách lồng ghép “trải nghiệm” vào “hướng nghiệp”

Tại sao JOBEX lựa chọn Hướng nghiệp trải nghiệm là phương pháp hướng nghiệp? Cách JOBEX lồng ghép các trải nghiệm có hiệu quả như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *