Về JOBEX

JOBEX là một chương trình Hướng nghiệp đổi mới giá trị Trải nghiệm thực tế công việc, bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Ý tưởng của JOBEX được ra đời vào tháng 10/2019 từ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức và JOBEX may mắn được giành giải Nhì chung cuộc. Gần đây nhất, vào tháng 09/2020, dự án JOBEX còn tiếp tục lọt vào Top 25 Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp CiC 2020.